Categorieën
Meester Maarten Tips en tops

5 x creatieve weekendkring

Een kring kan soms vrij lang en saai zijn voor kinderen. Hoe belangrijk ik het ook vind om kinderen te leren naar elkaar te luisteren en op elkaar te wachten, is het soms ook wel eens fijn om over te kunnen schakelen naar een andere werkvorm. Vandaar: 5 alternatieve werkvormen voor de (weekend)kring.

  1. Briefjes raden

De leerkracht zet een aantal vragen op het bord. De leerlingen zetten de antwoorden vervolgens op een briefje en leveren deze in. De leerkracht leest een briefje voor, en de klas raadt wie dat antwoord gegeven heeft. Enthousiasme gegarandeerd!

2. Stopdans

De leerkracht (of een kind) kiest een liedje uit. De kinderen mogen vrij bewegen door het lokaal zolang de muziek aanstaat. Wanneer de muziek uitgaat, zoek je een maatje die vlakbij staat en bespreek je samen het weekend. Dit herhaal je een aantal keer. Als afsluiting kan de leerkracht vragen wie… Michael/ Mohammed/ Sarina gesproken heeft en wat die dan te vertellen had.

3. Binnen-buiten cirkel

Dit is een coöperatieve werkvorm. De leerlingen vormen twee staande cirkels met de gezichten naar elkaar toe. De leerkracht stelt een vraag. De binnenste cirkel geeft hier vervolgens antwoord op, de buitenste cirkel luistert. Dan draait de buitenste cirkel vijf plaatsten door en herhaalt het proces zich met een nieuwe vraag.

4. Iedereen die….

Dit spel wordt gespeeld in een kring. De leerkracht geeft een onderwerp. Bijvoorbeeld: ‘Iedereen die… dit weekend pannenkoeken heeft gegeten.’ Iedereen die daar ‘ja’ op kan antwoorden staat vervolgens op. Als extra spelelement kan dan nog worden toegevoegd dat iedereen die opstaat een nieuwe plek moeten vinden. Degene die in het midden de vraag stelt gaat dit dan ook doen, zodat steeds iemand anders de vragen stelt.

5. Het weekend verhaal

Deze laatste werkvorm is wat rustiger. De leerlingen schrijven een verhaal over het weekend en maken hier een tekening bij. Hierdoor hebben de kinderen die in een kringvorm wat meer op de achtergrond blijven misschien wel een keer een voordeel. Zij kunnen wat meer nadenken en vertellen op papier misschien wel de mooiste verhalen. Kinderen die het leuk vinden kunnen/mogen later op de dag hun verhaal vertellen aan de klas, of de verhalen kunnen worden gestald als een expositie waar de klas voorbij kan lopen om te kijken.    

Categorieën
Meester Maarten Tips en tops

5x inspirerende onderwijsboeken

Op het moment van schrijven is het meivakantie. In zo’n vakantie vind ik het vaak heerlijk om een inspirerend onderwijs-gerelateerd boek te lezen. Vandaar het idee om een top 5 te maken van boeken waar ik veel aan heb gehad.


Klasse(n)kracht van Jelly Bijlsma

Dit boek gaat in op het groepsproces binnen een klas en hoe je dit als docent kan beïnvloeden. Jelly geeft veel praktische tips die gelijk en goed bruikbaar zijn in de praktijk, en heeft een mooie werkwijze ontwikkeld om een ‘lastige klas’ te resetten. Wat mij betreft een echte aanrader!


Korte lontjes van Hans Kaldenbach

‘Waarom moet u altijd mij hebben?’ Wanneer dit soort opmerkingen je bekend voorkomen, kan het boek van Kaldenbach uitkomst bieden. Steeds vaker komt machogedrag en straatcultuur in de klas voor, en dit boek geeft 99 praktische tips om hier als docent mee om te gaan. Soms meebewegen, soms er dwars doorheen. Een praktisch handboek dat makkelijk wegleest.


Levenslessen van meester Kanamori van hetkind

‘Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig’, aldus meester Kanamori. De Japanner is vooral bekend door de documentaire ‘Children full of life‘ op YouTube. Zijn wijsheid wordt ook doorgegeven in de vorm van dit boekje dat na zijn bezoek aan Nederland in 2012 is uitgegeven. Een inspirerend boek over een fantastisch persoon, onderwijs, kinderen en het leven.


Lastige kinderen? Heb jij even geluk van Berthold Gunster.

De uitvinder van het omdenken heeft dit boek in diezelfde trend geschreven; vol humor en ideeën om anders tegen dingen aan te kijken. Een tikje idealistisch soms, maar met eye-openers als ‘Is er wel een probleem? En zo ja, ben ik niet zelf het probleem?‘ een boek om over na te denken en mee te experimenteren.


Motivate the unmotivated van Rob Plevin

Dit is een Engelstalig boek van de Britse pedagoog Rob Plevin. Vanuit zijn ‘Needs Focused Teaching‘ geeft hij zijn eigen draai aan de basisbehoeftes relatie, competentie en autonomie van Stevens. In zijn boek geeft Rob praktische tips om motiverend en inspirerend onderwijs op een simpele manier te kunnen aanbieden in de praktijk. Ook zijn andere publicaties (bijvoorbeeld ‘Take control of the noisy class’) zijn zeker de moeite waard.

Categorieën
Meester Maarten Praktijkervaringen

Helden op het schoolplein

Ik zie vaak in de pauzes tijdens het buiten spelen een groepje leerkrachten staan met een kop koffie. Niets mis mee natuurlijk, ik bedoel; bijkletsen is ook belangrijk toch?! Toch zie je op deze manier niet echt wat er om je heen gebeurt. Reactief puin ruimen in plaats van proactief voorkomen. Ik heb gemerkt dat je door actief te blijven kijken het verschil kan maken voor een kwetsbaar kind.

Wanneer ik het over een kwetsbaar kind heb, hoeft dat niet perse te betekenen dat dit kind gepest wordt of steevast niet mee komt met de groep. Het kan elke pauze en elke dag weer een ander kind zijn dat even niet lekker in zijn of haar vel zit en daardoor niet speelt. Door goed om je heen te kijken kun jij als leerkracht dat kind zien en het verschil maken.

Laatst had ik bijvoorbeeld een meisje die sip zat te kijken en een beetje zat te hangen. Ik ging in gesprek en zij bleek op dat moment liever te willen rekenen dan buiten spelen. Ik zag een mogelijkheid, liep met haar naar de hinkelbaan en ging sommen opnoemen die zij hinkelend mocht gaan oplossen. Al gauw stonden er nog een aantal nieuwsgierige kinderen bij. Het spel kwam op gang, en ik kon weer uitstappen. Zij toch een fijne pauze, ik een goed gevoel.

Moraal van het verhaal: jij kan het verschil maken! Het kind in kwestie dat jij hebt kunnen helpen zal het zich zeker herinneren.

Categorieën
Mees Maarten Meester Maarten Tips en tops

10x spelletjes voor tussendoor

Spelletjes zijn voor mij onwijs belangrijk. Het belang van plezier beleven met elkaar, samenwerken en samen een band opbouwen maakt dat ik het liefst dagelijks iets inplan. Hieronder vind je 10 spellen die in de smaak vallen bij de kinderen.

  1. Kranten mep

Nodig: een opgerolde krant en een kring. Iemand begint met de krant in het midden. De spelleider noemt een naam. Degene in het midden moet nu zo snel mogelijk diegene proberen te meppen met de krant, tenzij het genoemde kind op tijd een andere naam weet te noemen.

2. Hoekenspel

Voor dit spel heb je geen materiaal nodig. Geef elke hoek van het lokaal een naam bijvoorbeeld 1,2,3 en 4. Een speler wordt uitgekozen als leider. Hij of zij komt voor in de klas staan en telt met de ogen dicht tot 5 (snelle versie) of 10. De overige spelers proberen zo stil mogelijk naar een hoek van het lokaal te gaan en blijven hier staan. Vervolgens noemt de leider de naam van een hoek. Iedereen die in die hoek staat is af en gaan zitten of doen een opdracht. Staat er niemand? Dan verliest de leider 1 van de 3 levens. 

3. Levend memory

Ook voor dit spel is geen materiaal nodig. Twee (of meer) spelers verlaten het lokaal. De rest van de spelers maken tweetallen en bedenken samen een beweging die zij allebei kunnen doen. Vervolgens komen de spelers van de gang weer binnen en mogen zij raden welke spelers samen een tweetal hebben gevormd door twee mensen aan te wijzen. Zij maken vervolgens allebei de afgesproken beweging. Klomt de beweging overeen dan mag de speler nog een keer raden en krijgt hij een punt. Klopt het niet, dan is de andere speler aan de beurt.

4. Flipping

Nodig: een voorwerp (zoals een tennisbal, etui of gum) en een tafel. Twee spelers staan aan beide kanten van de tafel. De docent is de spelleider. Hij geeft alle deelnemende spelers de opdracht om vast dingen met twee handen vast te pakken zoals “tafel” of “hoofd”. Wanneer de leider echter “Flipping!” roept moeten beide spelers zo snel mogelijk proberen het voorwerp in het midden van de tafel te pakken. De speler die het voorwerp heeft wint de ronde.

5. Politie en boefje

Voor dit spel is geen materiaal nodig. Eén of meerdere spelers zijn de politie agenten en tellen met hun ogen dicht tot 10. De overige spelers zijn de boeven die ergens in de ruimte een standbeeld positie innemen. Het doel voor de boeven is om zo lang mogelijk ongezien te bewegen. De politie probeert hen op heterdaad te betrappen tot er één speler overblijft. Let op: geen discussie! De politie heeft altijd gelijk en speelt eerlijk

6. Stop dans

De leerkracht zet muziek op en de leerlingen bewegen vrij door het lokaal heen. Wanneer de muziek echter stopt is het zaak om zo snel mogelijk te bevriezen. Probeer zo moeilijk mogelijke houdingen aan te moedigen en af te wisselen met de lengte en frequentie van de stops.

7. Plakband

Stuur de hele groep kort naar de gang en hang ergens een rolletje plakband op. De kinderen komen weer binnen en gaan stil op zoek. Wanneer iemand het rolletje gezien heeft, gaat hij of zij stil zitten. Hoelang duurt het voor iedereen het rolletje heeft gespot?

8. Uitbeelden

Voor dit spel kun je op mijn website uitbeeldkaartjes downloaden. Deze zijn te vinden bij lesmateriaal. In groepjes van +/- 4 krijgen de kinderen een stapel met kaartjes. Iemand begint door het bovenste kaartje te pakken en deze uit te beelden aan de rest van het groepje. Degene die het goed raadt, wint het kaartje en trekt de volgende om uit te beelden. Wie verzamelt de meeste kaartjes?  

9. Fruitmand

Voor dit spel kun je op mijn website fruitmand kaartjes downloaden. Deze zijn te vinden bij lesmateriaal. Geef alle spelers een kaartje met daarop een fruitsoort. Hoe meer soorten fruit, hoe moeilijker het spel. Maak een kring met één stoel te weinig. Deze speler staat in het midden en gaat proberen een stoel te bemachtigen zodat iemand anders in het midden komt. Dit doet hij door een fruitsoort te zeggen, bijvoorbeeld ‘Appel!’. Alle kinderen die een appel op het kaartje hadden, moeten nu een andere plek in de kring zoeken. Wanneer de speler in het midden “fruitmand” roept moet iedereen opstaan en een nieuwe plek bemachtigen.  

10. Bonus: draai ze om / kwartetten (buiten)

Deze twee spellen kunnen het best buiten worden gespeeld. Voor ‘draai ze om’ heb je een stapel hoedjes (pylonen) nodig. Leg de hoedjes verspreid over het speelveld op de kop of goed om neer. Verdeel de groep in twee teams. Team 1 wilt alle hoedjes op het veld rechtop krijgen. Team 2 wilt juist het tegenovergestelde. Als alle hoedjes 1 kant op liggen heeft een team gewonnen.

Voor kwartetten zijn vier soorten voorwerpen vier keer nodig (bijvoorbeeld 4 tennisballen, 4 hoepels, 4 kegels en 4 springtouwen). Verdeel de groep in vier teams. Ieder team krijgt aan het begin van het spel 1 van elk voorwerp en start met de voorwerpen op de grond in een hoek van het veld. Het doel is om zo snel mogelijk vier dezelfde voorwerpen in jouw hoek te verzamelen.   

Categorieën
Mees Maarten Meester Maarten Praktijkervaringen

Very Kud, meneer!

In mijn groep 4 zit een jongen die heerlijk zichzelf is. Ik noem hem voor nu even Jan. Jan wil volgens mij helemaal nog niet in groep 4 zitten. Het liefst speelt hij de hele dag met LEGO en Kapla, of tekent hij monsters en ruimtewezens. Groep 4 sommen zijn nog onwijs lastig, en lezen gaat niet zo rap. Ondanks dat hij het vaak lastig heeft, is Jan mega positief en lekker aanwezig in de klas. Hij flapt er vaak het een en ander uit. Engels of Nederlands dwars door elkaar, het maakt hem allemaal niet zoveel uit. Zo ook vandaag.

Juf kijkt even mee bij Jan en verzoekt hem vriendelijk toch maar weer eens iets te gaan doen. Jan kijkt vrolijk op en zegt luid en duidelijk ‘Very kud, meneer!’ De juf kijkt hem een moment stomverbaasd aan. Zei hij nu wat ik denk dat hij zei? Het leek toch echt op… tsja. Dan valt het kwartje; ‘very good’ bedoelt hij natuurlijk! Ik heb even oogcontact met de juf en we wisselen een lach. We zaten op één lijn. Juf geeft vervolgens glimlachend aan dat zij toch echt een mevrouw is in plaats van meneer. Van binnen lig ik dubbel!

Categorieën
Mees Maarten Meester Maarten Praktijkervaringen

Bal + zak = …

Tijdens de spellingsles op maandagochtend is groep 4 bezig met samengestelde woorden. Een vogel en een huis worden samen een vogelhuis(je), een voet en een bal een voetbal. Ik neem aan dat je, gezien de titel, ziet waar dit heen gaat?

De juf van de andere groep 4 had een hartstikke leuke werkvorm bedacht; een A4’tje een stukje inknippen en omvouwen zodat er 4 “kastjes” ontstaan. Op de deurtjes van de kastjes mochten de kinderen dan twee woorden tekenen en schrijven, en wanneer dan het kastje open ging stond daar het samengevoegde woord.

De mooiste dingen kwamen voorbij: van ijsjes en beren, tot handen en schoenen. Eentje spande echter de kroon. Na drie vrij serieuze tekeningen kwam opeens een gedetailleerde balzak tevoorschijn achter kastje 4. Bal + zak = … Nou, mij kon je opvegen! Op zo’n moment weet ik weer waarom ik zo graag meester wil worden.

Categorieën
Mees Maarten Meester Maarten Praktijkervaringen

Galgje

Ik loop sinds afgelopen week stage in groep 7. Een leuke, gezellige, grote groep van 32. Door de groepsgrootte draait de school tijdens deze gekke weken halve groepen; de helft om kwart voor 9, de andere helft om kwart voor 12. Een klein groepje was deze dag beide diensten aanwezig. Dit betekent natuurlijk ook dat zij dus alles twee keer zien; rekenen, spelling, taal… Daar moest wat aan gedaan worden! Ik mocht met dit selecte gezelschap lekker naar beneden om daar aan het huiswerk te werken. Zo deden zij nog wat nuttigs, en hoefden ze thuis minder te doen. Echter werd er een sport van gemaakt om zo lang en vaak mogelijk afleiding te zoeken, te creëren of te vinden in welke vorm dan ook. Het licht knipperde, de deur ging niet goed dicht, het was rumoerig op de gang, iemand besloot te gaan zingen, vier keer naar de wc…. Al met al niet optimaal.

Nu de vraag; wat te doen? Hoe krijg je dit zootje ongeregeld weer aan het werk? Ik heb meerdere malen gehint dat ze anders alles thuis moeten doen, meerdere pogingen tot motivatie, aangegeven dat ik me begin te irriteren aan de drukte… het hielp niet echt. Uiteindelijk besloot ik op te staan zonder iets te zeggen, naar het bord te lopen, een krijtje te pakken (ja echt, een krijtbord!) en… een galgje woord te verzinnen. Walvis; zes streepjes op het schone bord. Opeens was het doodstil. Ik had de aandacht. Een paar minuten later stond het woord in zijn geheel op het bord. “Mag ik er nu eentje doen, mees?” Ik keek het meisje even aan en zei met een knipoog; “Als Tim zijn opdracht af heeft.” Het werkte! De motivatie was terug, en vier woorden verder had iedereen het huiswerk af. Zo simpel kan het af en toe zijn!  

Categorieën
Mees Maarten Meester Maarten Praktijkervaringen

Ik maak je dood!

Na de pauze kom ik de gang van mijn groep 4 inlopen. Twee meiden hebben daar een akkefietje en staan wat te duwen en te trekken. Ik loop erheen met de intentie hen uit elkaar te halen, wanneer de ene de ander opeens een flinke duw geeft waardoor ze haar evenwicht verliest en hard naar achter de kapstok in tuimelt. Gelukkig hangen daar al een flink aantal jassen om de val te breken, maar de schrik zit er zichtbaar goed in. Heel even blijft het stil. Dan gilt het meisje vanuit de kapstok ‘ik maak je dood, Lisa, pas maar op!

Even valt mijn mond open van verbazing. Dit is wel heel heftig. Ik kan heel boos reageren en vertellen dat we dat hier absoluut niet zo doen. In het moment schiet mij echter opeens een andere aanpak te binnen.

Hoe ga je dat aan haar moeder uitleggen?’ vraag ik met een geschokt gezicht. Het meisje kijkt mij verbaasd aan. ‘Hoe bedoel je?’ krijg ik boos terug. ‘Nou, wanneer je haar vermoord, moet er toch een verklaring komen. Haar moeder wil dan weten waarom zij haar dochter nooit meer kan zien of knuffelen.’ Dat maakt indruk. Ik zie aan haar gezicht dat ze hier niet over na had gedacht. ‘Ook moet je een hele tijd naar de gevangenis als je iemand vermoord,’ voeg ik met een serieus gezicht toe. ‘Volgens mij moet je er nog even over nadenken?

Ik loop verder en hoor achter mij een klein stemmetje ‘sorry Lisa,’ zeggen. Soms is een onverwachte wending net wat een situatie kan doen kantelen. Hoe zou jij dit opgelost hebben? Volgens mij zijn er namelijk meer wegen naar Rome!

Categorieën
Mees Maarten Meester Maarten Praktijkervaringen

Kleuter voor een uur

Dinsdagochtend. Ik sta op het punt om op de koffie te gaan bij de kleuters in de huishoek, wanneer de deur opeens open gaat en een oude bekende uit groep 5 ietwat verlegen binnen komt stappen. Niets voor hem, denk ik bij mijzelf. Normaal zo’n opgewekte jongen die niet op zijn mondje gevallen is, nu een schim van zichzelf.

Hey Daan!’ zeg ik vrolijk terwijl ik naar hem toeloop, ‘dat is een tijdje terug! Hoe is het met je man?’

‘Ik moest dit aan juf geven’, antwoord hij zacht. Hij laat mij een klein, opgevouwen briefje zien. Ik vraag hem of er iets gebeurt is. Hij schudt zijn hoofd. Gelukkig, nou dan de juf maar even zoeken hè. Eenmaal bij juf aangekomen schuift hij haar het briefje in de hand. Juf leest het briefje, kijkt hem even aan en geeft aan dat hij een plekje mag zoeken aan de tafel in de kring. Terwijl Daan de klas in schuifelt, deelt juf het briefje met mij.

“Daan heeft zich deze ochtend als een kleuter gedragen, dus ik denk dat hij tot de pauze bij jou beter zit. Hij kan aan zijn rekenwerk – les 4 moet af.”   

Ik kijk er naar en weet even niet wat ik moet zeggen. ‘Gebeurt dit vaker?’ breng ik uiteindelijk uit. ‘Zo nu en dan,’ is het antwoord van de juf, ‘dan weten ze weer even hoe het is om ècht in de kleuterklas te zitten.’ Tsja… het is een oplossing, maar is het geen afgang voor het kind? Het volgende half uurtje observeer ik de klas. Die spelen zoals altijd ongestoord. Het feit dat er een groep 5’er aan tafel zit kan hen een worst wezen. Zij oordelen in ieder geval niet. Dan valt het op zich mee met de afgang voor Daan, toch? Op dat moment staat Kim naast mij om te vragen of ik nou ooit nog eens op de koffie kom. Heerlijk, kleuters!

Wat denk jij? Is het verantwoord om een kind uit een hogere groep voor een tijdje bij de kleuters neer te zetten?    

Opmerking: de namen in dit stukje zijn verzonnen in verband met privacy!

Categorieën
Mees Maarten Meester Maarten Praktijkervaringen

Meester Maarten

Ik ben Maarten, 27 jaar en deeltijd PABO student. Leuk dat je meeleest met mijn ervaringen op de PABO en in mijn stageklas op school.

Januari 2020. Ik kom de kleuterklas binnenlopen voor mijn eerste stagedag. De kinderen komen langzaam binnendruppelen. Nieuwsgierig kijken ze mij aan. “Wie zou die rare meneer in onze klas zijn?” Hoi, ik ben Maarten, zeg ik. Hoe heet jij? Mijn begeleider komt mij een paar kleuters later vertellen dat ik mij vooral als ‘meester Maarten’ moet voorstellen. Want ja, ze moeten jou als hun meester zien, niet als een vriendje. Zit wat in. En toch; het klinkt een beetje gek… Stel je voor dat de buurman die loodgieter is zich steeds zou voorstellen als ‘loodgieter Teun’. Levert toch wel de nodige scheve blikken op denk ik zo. Maar goed, kinderen (en zeker kleuters) hebben duidelijkheid en structuur nodig heb ik geleerd, en dus is het belangrijk dat zij weten wie en wat jij bent – hun meester.

Dat meester zijn nog knap lastig is, kwam ik al gauw achter. Ik ben namelijk niet die jongen waarvan iedereen vroeger al zei; “als die geen meester wordt, weet ik het ook niet meer.” Ik was onwijs verlegen, kreeg een rood hoofd bij alleen al de gedachte aan een antwoord opzeggen voor de klas, en luister meer dan dat ik praat.

Ik ben komen overwaaien uit de muziekwereld. Als drummer wilde ik na de HAVO graag naar het conservatorium. Uiteindelijk werd het International Music Management aan Inholland Haarlem. Ik heb geleerd om evenementen te organiseren, artiesten te begeleiden en om voor een muzieklabel te werken. Na een tijdje als marketeer en boeker te hebben gewerkt, waarbij ik artiesten bij podia en festivals aanbood, besloot ik dat dit niet was wat ik wilde. Al dat bellen en mailen…. Ook vind ik kinderen eigenlijk veel gezelliger en sympathieker dan de meeste volwassenen. Tijd voor een carrière switch! In 2 jaar tijd door de verkorte deeltijd van de PABO heen knallen en lekker voor de klas staan; dat zag ik wel zitten. Met goede moed ging ik enthousiast van start in groep 4/5. Een half jaar en twintig verslagen verder kwam echter de realiteit om de hoek kijken; een onvoldoende voor mijn stage. Oordeel: in twee jaar ga je dit niet redden, maat… Gevolg: stoppen met de opleiding en een nieuwe poging aan de vierjarige variant na de zomer *zucht*.

Inmiddels ben ik aan mijn tweede jaar van deze vierjarige variant bezig. Als rustige, introverte jongen heb ik flink moeten zwoegen om tussen alle PABO opdrachten door mijn klassenmanagement en organisatie op orde te krijgen. Dat gaat gelukkig steeds beter! Via deze blog zal ik mijn ervaringen, kijk op onderwijs, tips voor organisatie en regie, en overige denkflarden delen met degene die wellicht wel in hetzelfde schuitje zitten of na zitten te denken om ook naar de PABO te gaan. Mijn eerste tip; de aanhouder wint! Volg je hart en doe waar je echt gelukkig van wordt. Dan komt het vanzelf allemaal wel goed.