Categorieën
Meester Maarten Tips en tops

5x onderwijspodcasts

Een competentie waar in het onderwijs vaak nadruk op wordt gelegd is ‘een leven lang leren’. Een hele fijne manier om dit te doen is voor mij het luisteren van podcasts in de auto of tijdens een wandeling. Twee vliegen in één klap. Hieronder 5 tips voor een inspirerende luistersessie.

1. Episch onderwijs
De heren van Episch onderwijs geven les op de middelbare school en halen actuele onderwerpen aan als het smartphoneverbod, de mentale gezondheid van de leraar of het concept ‘flipping the classroom’.

2. Onderwijs leiden met hart en ziel
In deze podcast worden gesprekken gehouden over onderwijs en leiderschap. Hierbij komt persoonlijk leiderschap aan de orde, maar ook verschillende visies op onderwijs en leiderschap in de praktijk.

3. De onderwijs podcast (Educé)
In deze podcast staat het proces groepsvorming centraal. Onderwerpen als het verschil in groepsvorming tussen PO en VO, groepsdynamiek en straatcultuur worden behandeld waarna er concrete tips voor in de praktijk uit komen.

4. De meesterlijke podcast
Een podcast met uiteenlopende onderwerpen die voorkomen in het primair onderwijs. Het belang van diversiteit, lezen en het praktijkonderwijs bijvoorbeeld. Inspirerende gasten zorgen voor voldoende afwisseling.

5. De Grote Vriendelijke Podcast
Heel wat anders om mee af te sluiten. In deze podcast worden kinderboeken besproken door twee kinderboek recensenten. Zo ben jij als docent weer helemaal bij wat betreft jeugd literatuur!

Categorieën
Meester Maarten Tips en tops

5 x creatieve weekendkring

Een kring kan soms vrij lang en saai zijn voor kinderen. Hoe belangrijk ik het ook vind om kinderen te leren naar elkaar te luisteren en op elkaar te wachten, is het soms ook wel eens fijn om over te kunnen schakelen naar een andere werkvorm. Vandaar: 5 alternatieve werkvormen voor de (weekend)kring.

 1. Briefjes raden

De leerkracht zet een aantal vragen op het bord. De leerlingen zetten de antwoorden vervolgens op een briefje en leveren deze in. De leerkracht leest een briefje voor, en de klas raadt wie dat antwoord gegeven heeft. Enthousiasme gegarandeerd!

2. Stopdans

De leerkracht (of een kind) kiest een liedje uit. De kinderen mogen vrij bewegen door het lokaal zolang de muziek aanstaat. Wanneer de muziek uitgaat, zoek je een maatje die vlakbij staat en bespreek je samen het weekend. Dit herhaal je een aantal keer. Als afsluiting kan de leerkracht vragen wie… Michael/ Mohammed/ Sarina gesproken heeft en wat die dan te vertellen had.

3. Binnen-buiten cirkel

Dit is een coöperatieve werkvorm. De leerlingen vormen twee staande cirkels met de gezichten naar elkaar toe. De leerkracht stelt een vraag. De binnenste cirkel geeft hier vervolgens antwoord op, de buitenste cirkel luistert. Dan draait de buitenste cirkel vijf plaatsten door en herhaalt het proces zich met een nieuwe vraag.

4. Iedereen die….

Dit spel wordt gespeeld in een kring. De leerkracht geeft een onderwerp. Bijvoorbeeld: ‘Iedereen die… dit weekend pannenkoeken heeft gegeten.’ Iedereen die daar ‘ja’ op kan antwoorden staat vervolgens op. Als extra spelelement kan dan nog worden toegevoegd dat iedereen die opstaat een nieuwe plek moeten vinden. Degene die in het midden de vraag stelt gaat dit dan ook doen, zodat steeds iemand anders de vragen stelt.

5. Het weekend verhaal

Deze laatste werkvorm is wat rustiger. De leerlingen schrijven een verhaal over het weekend en maken hier een tekening bij. Hierdoor hebben de kinderen die in een kringvorm wat meer op de achtergrond blijven misschien wel een keer een voordeel. Zij kunnen wat meer nadenken en vertellen op papier misschien wel de mooiste verhalen. Kinderen die het leuk vinden kunnen/mogen later op de dag hun verhaal vertellen aan de klas, of de verhalen kunnen worden gestald als een expositie waar de klas voorbij kan lopen om te kijken.    

Categorieën
Meester Maarten Tips en tops

5x inspirerende onderwijsboeken

Op het moment van schrijven is het meivakantie. In zo’n vakantie vind ik het vaak heerlijk om een inspirerend onderwijs-gerelateerd boek te lezen. Vandaar het idee om een top 5 te maken van boeken waar ik veel aan heb gehad.


Klasse(n)kracht van Jelly Bijlsma

Dit boek gaat in op het groepsproces binnen een klas en hoe je dit als docent kan beïnvloeden. Jelly geeft veel praktische tips die gelijk en goed bruikbaar zijn in de praktijk, en heeft een mooie werkwijze ontwikkeld om een ‘lastige klas’ te resetten. Wat mij betreft een echte aanrader!


Korte lontjes van Hans Kaldenbach

‘Waarom moet u altijd mij hebben?’ Wanneer dit soort opmerkingen je bekend voorkomen, kan het boek van Kaldenbach uitkomst bieden. Steeds vaker komt machogedrag en straatcultuur in de klas voor, en dit boek geeft 99 praktische tips om hier als docent mee om te gaan. Soms meebewegen, soms er dwars doorheen. Een praktisch handboek dat makkelijk wegleest.


Levenslessen van meester Kanamori van hetkind

‘Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig’, aldus meester Kanamori. De Japanner is vooral bekend door de documentaire ‘Children full of life‘ op YouTube. Zijn wijsheid wordt ook doorgegeven in de vorm van dit boekje dat na zijn bezoek aan Nederland in 2012 is uitgegeven. Een inspirerend boek over een fantastisch persoon, onderwijs, kinderen en het leven.


Lastige kinderen? Heb jij even geluk van Berthold Gunster.

De uitvinder van het omdenken heeft dit boek in diezelfde trend geschreven; vol humor en ideeën om anders tegen dingen aan te kijken. Een tikje idealistisch soms, maar met eye-openers als ‘Is er wel een probleem? En zo ja, ben ik niet zelf het probleem?‘ een boek om over na te denken en mee te experimenteren.


Motivate the unmotivated van Rob Plevin

Dit is een Engelstalig boek van de Britse pedagoog Rob Plevin. Vanuit zijn ‘Needs Focused Teaching‘ geeft hij zijn eigen draai aan de basisbehoeftes relatie, competentie en autonomie van Stevens. In zijn boek geeft Rob praktische tips om motiverend en inspirerend onderwijs op een simpele manier te kunnen aanbieden in de praktijk. Ook zijn andere publicaties (bijvoorbeeld ‘Take control of the noisy class’) zijn zeker de moeite waard.

Categorieën
Meester Maarten Tips en tops

10x tafels oefenen

Tafels oefenen kan naast erg leerzaam ook hartstikke leuk zijn. In deze blog: tien manieren van tafels oefenen onder elkaar.

 1. Kaartspel duel

Dit spel wordt gespeeld met twee spelers en een kaartspel. Schud de kaarten en verdeel deze over twee stapels. De spelers krijgen allebei een stapel en draaien de bovenste kaart van de stapel steeds tegelijk om. Hierdoor ontstaat een som, bijvoorbeeld 9 (harten 9) x 10 (schoppen boer). De aas is 1 of 11, net hoe moeilijk je het wilt maken. Degene die als eerst het goede antwoord geeft mag de kaarten hebben. Wie verzamelt de meeste kaarten?

2. Tafel Jenga

Plak een tafelsom op elke Jenga-steen en bouw de toren op. De spelers trekken een blokje uit de toren en geven het antwoord op de som. Goed? Het blokje is voor jou. Vergissing? Het blokje moet bovenop de toren. Wie verzamelt de meeste blokjes voordat de toren omvalt?

3.Tafel meppen

Plak cirkels of A4tjes met antwoorden van de te oefenen tafels op de muur. Geef elke speler een vliegenmepper en lees de som voor. De speler die als eerst het antwoord mept krijgt het kaartje. Wie verzamelt de meeste kaartjes?

4. Landje veroveren

Dit spel wordt gespeeld met twee spelers. Er zijn twee dobbelstenen, twee kleuren stiften of potloden en een vel ruitjespapier nodig. Speler 1 gooit de dobbelstenen zodat er een som ontstaat (bijvoorbeeld 2 x 4). Zij mag dit aantal hokjes kleuren op het papier. Dan is speler twee. Wie heeft het meeste land verovert na 10 keer gooien?

5. Vinger twister

Voor dit spel heb ik een werkblad gemaakt. Download het werkblad via deze link. De spelers trekken om en om een kaartje en maken de som die bij het antwoord past door de wijs- en middelvinger in de twister te verplaatsen. Wie verzamelt de meeste kaartjes?

6. Ren je rot

Dit spel kan met zowel een groep als individueel worden gespeeld. Op het plein of in de zaal worden bakjes neergezet. Elk bakje krijgt een nummer bijvoorbeeld 5. De kinderen trekken een kaartje met daarop een getal. Wanneer deze in de tafel van 5 past, rennen zij naar dat bakje en stoppen het kaartje daarin. Vervolgens trekken zij een nieuwe tot de kaartjes op zijn.

7. Tafel estafette

Dit spel wordt tegen elkaar gespeeld in twee groepjes. Zet twee tafels of krukken neer met daarop twee vastgeplakte blaadjes met sommen en twee pennen of potloden. Dit kunnen alle tafels door elkaar zijn, of een specifieke tafel. Vervolgens starten de kinderen bij een punt op zo’n 5 meter afstand, en rennen één voor één naar de kruk om een som te maken. Als iemand een som echt niet weet mag hij deze overslaan en de volgende doen. Welk team heeft als eerste alle sommen opgelost?

8. Tafel speurtocht

Voor dit spel heb ik een werkblad gemaakt. Download het werkblad via deze link. De leerkracht verstopt de tien tafelsommen door het lokaal, in de gang of buiten op het plein. De kinderen zoeken vervolgens de sommen, lossen deze op en puzzelen naar de oplossing. Wie vindt als eerst alle sommen?

9. De eierdoos

Voor dit spel heb je een eierdoos met tien vakjes nodig en twee kleine knikkers. Zet in elk vakje van de doos een getal tussen 1 en 10. Speler 1 doet de knikkers in de doos, doet de doos dicht en schudt een aantal keer. Wanneer hij de doos open doet, mogen alle spelers de som die nu is ontstaan beantwoorden. Degene die het snelst is mag de som opschrijven, waarna de doos wordt doorgegeven aan speler 2. Wie heeft als eerst tien sommen op papier staan?

10.  Tafel detective

Ook voor deze werkvorm heb ik werkbladen gemaakt. Download een werkblad via deze link. De spelers zijn detectives en lossen al rekenend de zaak op doordat zij aanwijzingen verzamelen. Wie is de dader?

Categorieën
Mees Maarten Meester Maarten Tips en tops

10x spelletjes voor tussendoor

Spelletjes zijn voor mij onwijs belangrijk. Het belang van plezier beleven met elkaar, samenwerken en samen een band opbouwen maakt dat ik het liefst dagelijks iets inplan. Hieronder vind je 10 spellen die in de smaak vallen bij de kinderen.

 1. Kranten mep

Nodig: een opgerolde krant en een kring. Iemand begint met de krant in het midden. De spelleider noemt een naam. Degene in het midden moet nu zo snel mogelijk diegene proberen te meppen met de krant, tenzij het genoemde kind op tijd een andere naam weet te noemen.

2. Hoekenspel

Voor dit spel heb je geen materiaal nodig. Geef elke hoek van het lokaal een naam bijvoorbeeld 1,2,3 en 4. Een speler wordt uitgekozen als leider. Hij of zij komt voor in de klas staan en telt met de ogen dicht tot 5 (snelle versie) of 10. De overige spelers proberen zo stil mogelijk naar een hoek van het lokaal te gaan en blijven hier staan. Vervolgens noemt de leider de naam van een hoek. Iedereen die in die hoek staat is af en gaan zitten of doen een opdracht. Staat er niemand? Dan verliest de leider 1 van de 3 levens. 

3. Levend memory

Ook voor dit spel is geen materiaal nodig. Twee (of meer) spelers verlaten het lokaal. De rest van de spelers maken tweetallen en bedenken samen een beweging die zij allebei kunnen doen. Vervolgens komen de spelers van de gang weer binnen en mogen zij raden welke spelers samen een tweetal hebben gevormd door twee mensen aan te wijzen. Zij maken vervolgens allebei de afgesproken beweging. Klomt de beweging overeen dan mag de speler nog een keer raden en krijgt hij een punt. Klopt het niet, dan is de andere speler aan de beurt.

4. Flipping

Nodig: een voorwerp (zoals een tennisbal, etui of gum) en een tafel. Twee spelers staan aan beide kanten van de tafel. De docent is de spelleider. Hij geeft alle deelnemende spelers de opdracht om vast dingen met twee handen vast te pakken zoals “tafel” of “hoofd”. Wanneer de leider echter “Flipping!” roept moeten beide spelers zo snel mogelijk proberen het voorwerp in het midden van de tafel te pakken. De speler die het voorwerp heeft wint de ronde.

5. Politie en boefje

Voor dit spel is geen materiaal nodig. Eén of meerdere spelers zijn de politie agenten en tellen met hun ogen dicht tot 10. De overige spelers zijn de boeven die ergens in de ruimte een standbeeld positie innemen. Het doel voor de boeven is om zo lang mogelijk ongezien te bewegen. De politie probeert hen op heterdaad te betrappen tot er één speler overblijft. Let op: geen discussie! De politie heeft altijd gelijk en speelt eerlijk

6. Stop dans

De leerkracht zet muziek op en de leerlingen bewegen vrij door het lokaal heen. Wanneer de muziek echter stopt is het zaak om zo snel mogelijk te bevriezen. Probeer zo moeilijk mogelijke houdingen aan te moedigen en af te wisselen met de lengte en frequentie van de stops.

7. Plakband

Stuur de hele groep kort naar de gang en hang ergens een rolletje plakband op. De kinderen komen weer binnen en gaan stil op zoek. Wanneer iemand het rolletje gezien heeft, gaat hij of zij stil zitten. Hoelang duurt het voor iedereen het rolletje heeft gespot?

8. Uitbeelden

Voor dit spel kun je op mijn website uitbeeldkaartjes downloaden. Deze zijn te vinden bij lesmateriaal. In groepjes van +/- 4 krijgen de kinderen een stapel met kaartjes. Iemand begint door het bovenste kaartje te pakken en deze uit te beelden aan de rest van het groepje. Degene die het goed raadt, wint het kaartje en trekt de volgende om uit te beelden. Wie verzamelt de meeste kaartjes?  

9. Fruitmand

Voor dit spel kun je op mijn website fruitmand kaartjes downloaden. Deze zijn te vinden bij lesmateriaal. Geef alle spelers een kaartje met daarop een fruitsoort. Hoe meer soorten fruit, hoe moeilijker het spel. Maak een kring met één stoel te weinig. Deze speler staat in het midden en gaat proberen een stoel te bemachtigen zodat iemand anders in het midden komt. Dit doet hij door een fruitsoort te zeggen, bijvoorbeeld ‘Appel!’. Alle kinderen die een appel op het kaartje hadden, moeten nu een andere plek in de kring zoeken. Wanneer de speler in het midden “fruitmand” roept moet iedereen opstaan en een nieuwe plek bemachtigen.  

10. Bonus: draai ze om / kwartetten (buiten)

Deze twee spellen kunnen het best buiten worden gespeeld. Voor ‘draai ze om’ heb je een stapel hoedjes (pylonen) nodig. Leg de hoedjes verspreid over het speelveld op de kop of goed om neer. Verdeel de groep in twee teams. Team 1 wilt alle hoedjes op het veld rechtop krijgen. Team 2 wilt juist het tegenovergestelde. Als alle hoedjes 1 kant op liggen heeft een team gewonnen.

Voor kwartetten zijn vier soorten voorwerpen vier keer nodig (bijvoorbeeld 4 tennisballen, 4 hoepels, 4 kegels en 4 springtouwen). Verdeel de groep in vier teams. Ieder team krijgt aan het begin van het spel 1 van elk voorwerp en start met de voorwerpen op de grond in een hoek van het veld. Het doel is om zo snel mogelijk vier dezelfde voorwerpen in jouw hoek te verzamelen.   

Categorieën
Mees Maarten Meester Maarten Tips en tops

Leuke vragen om kinderen (beter) te leren kennen

Met kinderen in gesprek gaan over alledaagse dingen die hen interesseren is één van de krachtigste en snelste manieren om een band op te bouwen. Bij sommige mensen gaat dit heel natuurlijk, anderen hebben wat meer moeite om het gesprek op gang te brengen of gaande te houden. Als hulpmiddel hiervoor heb ik nagedacht over zogeheten ‘conversation starters’: leuke, gekke of interessante vragen en stellingen om het ijs te breken of iemand (nog) beter te leren kennen. Hopelijk kun je er iets mee! Mocht jij nou nog toevoegingen hebben die hier niet bij staan hoor ik dit heel graag in een reactie!

 • Familie
  • Hoe is het bij jou thuis? 
  • Heb je broers en zussen? Hoe is jullie band? 
  • Heb je huisdieren? 
  • Wat vind je het leukst aan je familie?
  • Woont je verdere familie dichtbij? 
  • Speel je graag thuis of bij iemand anders of buiten? 
  • Waarin lijk jij op je moeder of vader? 
 • Muziek, film, boeken en games. 
  • Hou je van lezen? Lees je thuis ook? 
  • Wat is het mooiste boek dat je ooit gelezen hebt? 
  • Welke liedjes kan jij helemaal meezingen? 
  • Zing je dan ook vaak? 
  • Wat is je favoriete artiest en liedje? 
  • Dans je ook graag op muziek? Thuis of ook als hobby? 
  • Wat is je favoriete film? 
  • Welke serie of tv programma’s kijk je graag en welke echt totaal niet? 
  • Hebben jullie Netflix of interactieve tv? 
  • Zit je vaak op internet? Welke sites zijn dan je favoriet? 
  • Kijk je veel YouTube filmpjes? Heb je favoriete YouTubers? 
  • Game je ook vaak? Welke spellen speel je? 
  • Als je een eigen YouTube kanaal zou hebben, waar zou deze dan over gaan? 
 • Hobby en werk 
  • Doe je aan sport? Hoevaak per week? 
  • Wat vind je dan zo leuk aan die sport(en)? 
  • Wat is je favoriete sport? En om te kijken? 
  • Wat doe je graag na school? En om te relaxen? 
  • Teken of knutsel je graag? 
  • Hou je van koken?
  • Wat is je favoriete bordspel?  
  • Wat doe/ eet je ’s ochtends voor je naar school gaat? 
  • Weet je al wat je later graag zou willen doen als beroep? 
  • Welke baan past op dit moment goed bij je? Hoe komt dat? 
  • Welke baan zou je echt niet willen doen? 
  • Welke baan hebben je ouders? 
  • Wat vind je belangrijker; veel verdienen of leuk werk? 
  • Wat is je favoriete schoolvak? 
  • Wat zou je meer/minder willen leren op school? 
  • Werk je liever alleen of in een groep? 
 • Vakantie/ reizen 
  • Wat is je favoriete vakantieland? 
  • Hou je van reizen? 
  • Heb je al vakantie plannen voor dit jaar? 
  • Kies je liever een actieve vakantie of een strandvakantie? 
  • Waar wil je echt graag nog een keer naar toe? 
  • Wat is het verste land dat je ooit geweest bent? 
  • Ga je ook op wintersport? 
  • Is er ook een plek waar je echt niet meer heen wilt? 
  • Zou je op vakantie willen naar een andere planeet of de ruimte? 
  • Ga je liever kamperen of in een hotel slapen?
 • Persoonlijk
  • Wanneer ben je jarig? 
  • Wat is je lievelingskleur? 
  • Wat is je lievelingseten? 
  • Wat is je favoriete frisdrank? 
  • Waar help je andere mensen vaak mee? 
  • Ben je ergens bang voor? 
  • Wat is het aller raarst aan jou? 
  • Waarvan zouden jouw vrienden zeggen ‘dat is echt iets voor jou’? 
  • Zie je jezelf als opgeruimd of slordig? 
  • Ben je liever alleen of in gezelschap? 
  • Waar ben je trots op? 
  • Wat is je droomauto? 
  • Wat is het beste cadeau dat je ooit van je ouders gekregen hebt? 
  • Waar heb je soms twijfels over? 
  • Heb je wel eens iets gebroken? 
  • Wat vind je de leukste dag van de week? 
   • Wat vind je de leukste dag van het jaar? 
  • Welke (soort) winkel vind je het leukst om te komen? 
  • Wat maakt je blij? 
  • Als je honderd euro zou kunnen geven aan een goed doel, welke zou dat zijn? 
  • Wat zou je doen bij een zombie invasie? 
  • Wie kan jou het hardst laten lachen? 
  • Als je een klasgenoot mag kiezen die voor een dag leraar is, wie zou dat zijn? 
  • Als jij juf/meester zou zijn, wat zou jij dan leren aan de rest? 
  • Met welke twee mensen zou je op een eiland kunnen wonen? 
  • Wat zou je doen als je president voor een dag mag zijn? 
  • Welk dier zou je kiezen als je voor een dag een dier mag zijn? 
  • Met welk dier kan jij jezelf vergelijken? 
  • Wat is je lievelingsdier? 
  • Pieker je wel eens ergens over als je in bed ligt? 
  • Als je een regel mocht bedenken waar iedereen zich aan moet houden, wat zou dat dan zijn? 
  • Zou je voor jezelf een andere naam kiezen?
  • Wat zou je graag willen dat je nu nog niet kan betalen? 
  • Als je ooit bekend zou worden, waar zou dat dan door kunnen komen? 
  • Als je een superheld zou zijn voor een dag, hoe zou je dan heten en welke kracht zou je hebben? 
  • Welke superheld zou je willen zijn en waarom? 
  • Hoe ga je om met stress? 
  • Vind je het makkelijk om vrienden te maken of moeilijk? 
  • Welke kwaliteiten bewonder jij in anderen? 
  • Waar denk je bijna elke dag aan? 
  • Waar zou je graag meer over willen weten? 
  • Zou je op een dag zelf kinderen willen? 
  • Als je de loterij zou winnen, hoe zou je je geld dan uitgeven? 
  • Ben je wel eens verliefd geweest? 
  • Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
  • Als je maar één kleur kleren aan mag voor de rest van je leven, wat zou die kleur zijn? 
  • Als je moet kiezen, ben je dan liever heel rijk of heel slim? 
  • Wat zou je doen met een tijdmachine? 
  • Wat zou je doen als je onder water kon leven doordat je kieuwen had? 
  • Zou je mensen hun gedachtes willen kunnen lezen? 
  • Welk soort snoep is je favoriet? 
  • Wat zou je vragen of zeggen als je met dieren kan praten? 
  • Wat is je favoriete fruit? En groente? 
  • Zou je liever heel goed kunnen zingen of tekenen?
  • Zou je liever een tovenaar of een superheld zijn? 
  • Zou je liever kunnen verstaan wat dieren zeggen maar zij jou niet, of zij jou wel en jij hen niet? 
  • Zou je liever zo ver kunnen springen als een kangoeroe of zo lang je adem in kunnen houden als een walvis? 
  • Zou je liever heel goed kunnen rekenen of sporten? 
  • Zou je liever bij het strand wonen of in het bos?
  • Zou je liever een onderzeeër of een vliegend tapijt hebben? 
  • Zou je liever een bord spaghetti zonder saus eten of een bord saus zonder spaghetti? 
  • Zou je liever super sterk of super snel zijn? 
  • Zou je liever elke dag een klein cadeautje open maken of aan het eind van de maand een grote? 
  • Zou je liever onbeperkt ijsjes hebben of een ijsmerk met jouw naam? 
  • Zou je liever gitaar of piano kunnen spelen? 
  • Ga je liever in een achtbaan of naar de film? 
  • Zou je liever nooit meer hoeven te slapen of te eten? 
  • Zou je liever een kwartier lang niezen per dag of elke 3 minuten 1 keer? 
  • Zou je liever 10 muggenbeten hebben of 1 bijensteek? 
  • Zou je liever naast een pretpark of een dierentuin willen wonen? 
  • Zou je liever een huis hebben met trampoline vloeren of aquarium vloeren? 
  • Zou je liever elke dag pannenkoeken als ontbijt eten of pizza als lunch? 
  • Zou je liever nooit meer huiswerk of toetsen hebben? 
  • Zou je liever een draak of dinosaurus als huisdier hebben? 
  • Heb je het liever koud of warm? 
  • Zou je liever nu 100 euro krijgen, of over een jaar 1000 euro? 
  • Zie ook de dilemma kaartjes! 
 • Toekomst, heden en verleden
  • Waar kijk je naar uit? 
  • Wat is het leukste dat je de afgelopen week overkomen is? 
  • Wat is het vreemdst wat je ooit mee hebt gemaakt?
  • Wat zijn dé drie dingen die je deze zomer/ winter zou willen doen? 
  • Wat hebben jij en je vrienden voor het laatst gedaan? 
  • Wat is een herinnering die je gelukkig maakt? 
  • Heeft iemand iets heel aardigs voor je gedaan vandaag? 
  • Waar heb je vandaag om gelachen? 
  • Welk cijfer geef je vandaag? 
  • Heb je vandaag iets nieuws geleerd? 
  • Heb je vandaag iets gedaan waar je trots op bent? 
  • Welke dromen heb je? 
  • Kan je je nog iets van de kleuterklas herinneren?