Tafels oefenen

Op deze pagina vind je werkbladen en werkvormen om tafels aan te bieden en in te oefenen.


TAFELS OEFENPAKKET I

Een vijftal werkbladen om de tafel van 3 t/m 9 te automatiseren. In te zetten als remediërende activiteit.


TAFELS OEFENPAKKET II

Leuke werkvormen om de tafels verder in te oefenen. Los te downloaden, of alles in één als pakket.


VINGERTWISTER: TAFELS

In deze spelvorm pakken de deelnemers een kaartje van de stapel, en bedenken zij een tafelsom bij het getal. Vervolgens gaan zij met twee vingers die getallen op het speelveld opzoeken en aantikken.


DETECTIVE SPEL

De leerlingen kruipen in de huid van een detective en gaan proberen het mysterie op te lossen door de tafelsommen goed op te lossen en zo hints vrij te spelen. Wie is de dader?!


TAFEL SPEURTOCHT

Doel: alle tafels door elkaar herhalen en inoefenen.

De leerkracht verstopt de twaalf tafelsommen door de klas, school of buiten op het plein. De leerlingen zoeken de sommen, lossen deze op en speuren zo naar de bijbehorende code. Hierdoor zijn zij extra gemotiveerd het juiste antwoord in te vullen. De tafelspeurtocht komt in drie versies.

OOK BESCHIKBAAR: Tafel speurtocht – ‘odd one out’. Tien rijtjes met cijfers waarvan er één getal niet bij hoort. Tafels van 2 t/m 9.


TAFELS RENNEN – HONDERDVELD

Hang de keersommen op in een begrensd gebied zoals een gang of leerplein. De leerlingen leggen het honderdveld op tafel, zoeken een som en vullen het antwoord in op het blad. Welke tafel is in zijn geheel terug te vinden in het veld?


DE BOM

Ik heb gemerkt dat de kinderen deze werkvorm onwijs leuk vinden. Wanneer ik dit zelf doe zijn zij erg betrokken en zien zij ook nog eens heel veel sommen voorbij komen.

Benodigdheden:

Instructie:
De kinderen zijn geheim agenten en moeten de bom ontmantelen voordat deze afgaat. Dit kunnen zij doen door sommen op te lossen.

De leraar zet de timer aan op het digibord en geeft iemand de taak om deze aan te zetten wanneer het spel start. Iemand in de kring begint met de bal. Dit is de bom. Hij of zij moet de som die de leraar omhoog houdt d.m.v. het flitskaartje oplossen.

Wanneer dit lukt gaat het kaartje van de stapel en wordt de bom doorgegeven aan de volgende. Wanneer het antwoord niet goed is, gaat het kaartje onder op de stapel zodat deze later terug komt bij iemand anders. Als alle kaartjes op zijn moet iemand die door de leraar is aangewezen op CLEAR drukken om de bom te ontmantelen op het Digibord.

Variatie en tips:

 • Zorg voor afwisselend makkelijke en moeilijkere sommen in de stapels zodat
  iedereen op welk niveau dan ook mee kan doen.
 • Zorg ervoor dat de eerste ronde met bom een succes oplevert door niet teveel
  kaartjes op de stapel te leggen. Bouw dit op om de werkvorm uitdagend te houden.
 • Doe bij de instructie eerst een testrondje zonder bom om het proces duidelijk te
  maken.
 • Speel met de tijd op de bom (langere en kortere rondes). Deze is variabel en
  helemaal zelf in te stellen.