Spelling oefenen

Op deze pagina vind je werkbladen en werkvormen om de spelling categorieën verder in te oefenen en te herhalen.


TAAL/ SPELLING BINGO

Kies een categorie en zet de woorden op het bord. De leerlingen kiezen allemaal 9 woorden uit en zetten deze op de bingo-kaart. De leerkracht zegt nu de woorden in willekeurige volgorde op tot iemand bingo heeft.


SPEURTOCHT: SPELLING GROEP 4/5

De kinderen zoeken de plaatjes van de woorden die de docent door de gang, school of buiten heeft opgehangen. Zij schrijven hierbij het goede woord op het zoekblaadje. Deze zijn samen met de kaartjes te downloaden.

Categorieën: d/t, ei/ij, ou/au, s/z, f/v, ng/nk.


SPELLING CATEGORIEËN BOEK

Met deze werkvorm kan een nieuwe spellingscategorie extra worden ingeoefend. De kinderen bedenken woorden bij de categorie, en schrijven/ tekenen deze in de vakken. Alle categorieën samen vormen een boek waar zij later op terug kunnen kijken.


AFKORTINGEN WOORDZOEKER (Groep 6/7)


WERKBLAD ONBEKLEMTOOND MEERVOUD (Groep 8)

Werkblad om te oefenen met woorden met onbeklemtoond meervoud. Doelgroep 8. Werkblad bevat twee oefeningen, kruiswoord puzzel en een heen-en-weer dictee.


KRAAK DE CODE: LEESTEKENS & HOOFDLETTERS (Groep 7/8)

Met deze werkvorm oefenen de leerlingen op speelse wijze met het gebruik van leestekens en hoofdletters. De nadruk ligt op het gebruik van aanhalingstekens en dubbele punten.